Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amalialaan 81 (4461SR) Goes, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 20136044 en draagt de naam Internetpaleis B.V. Onder Internetpaleis B.V. vallen de websites www.internetpaleis.nl, www.reizen-paleis.nl en www.iwon.nl. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@internetpaleis.nl en telefonisch via 0113-214884. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie√ęn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.¬†

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 augustus 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u op de website van Verantwoordelijke het reactieformulier of het contactformulier invult. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen en indien er een opdracht uit voortvloeit, een opdrachtbevestiging op te stellen of een factuur te sturen. Ook worden de persoonsgegevens gebruikt om u later nog eens te benaderen wanneer u interesse heeft getoond. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn bij het reactieformulier uw e-mailadres en optioneel uw naam. Ook uw IP-adres wordt opgeslagen. Bij het contactformulier zijn het uw naam, uw e-mailadres en uw vraag. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar na het laatste contact met u opgeslagen. 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor Verantwoordelijke om haar werkzaamheden uit te voeren. U kunt hierbij denken aan het opnemen van contact of het opstellen van een opdrachtbevestiging/factuur. 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een kennismakingsgesprek. Dit betreft de volgende gegevens: de naam en het e-mailadres van de websitebrouwer en de adres-factuurgegevens van uw bedrijf. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het administratiekantoor die facturen van Verantwoordelijke voor zijn rekening neemt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.¬†

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een van deze handelingen wil (laten) verrichten, dan kunt u contact opnemen met Verantwoordelijke. Verantwoordelijke zal volledige medewerking verlenen voor zover u daar recht op heeft. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@internetpaleis.nl.  

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@internetpaleis.nl.

Call Now Button